lajajaj

532 teksty – auto­rem jest la­jajaj.

Nie bój się marzyć i kochać to przy­wilej życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2018, 17:08

Mówią, że miłość to cho­roba psychiczna; więc ja chcę cho­rować na Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2018, 22:36

W świecie wspom­nień żyjąc wegetujesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 maja 2018, 12:55

Choć nie ma Cię obok i może nig­dy nie będzie to wiedz, że ja w ser­cu Cię noszę; Twój za­pach, uśmiech, spojrzenie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lutego 2018, 22:45

Nadzieja choć wątła tli się jeszcze w ser­cu. Bo z "No­wym" wszys­tko wy­daje się być możliwe. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 stycznia 2018, 00:30

Zaufa­nie to naj­większy dar ja­kim może Cię dru­ga oso­ba obdarować. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 września 2017, 20:52

Szu­kałeś mo­jego wzro­ku a ja się od­wróciłam; nikt mnie już nie może uratować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 września 2017, 16:25

"Wszys­tko ma swój czas" tak właśnie mówią, i prob­le­my się kiedyś skończą i smu­tek odej­dzie i w końcu zo­baczę co to szczęście.
Wierzę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 sierpnia 2017, 22:06

Tchórz

Wi­taj Aniele, to ja tchórz wiel­ki. Ty zresztą wiesz o tym naj­le­piej. Daw­no te­mu go poz­nałam, ser­ce szyb­ciej bić zaczęło. Uciekłam... Bo tak wy­god­niej? Nie. Bo tak le­piej? Nie. Tak po prostu [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 21 sierpnia 2017, 21:16

Jeśli od ra­zu nie po­każesz ludziom gra­nic lub będziesz je nieus­tannie prze­suwać wejdą ci na głowę, zro­bią z ciebie za­bawkę, którą będą się ba­wić. A kiedy im się znudzi, zniszczą cię lub wyrzucą (właści­wie na jed­no wyj­dzie).
Otuchy szu­kaj w tym co kochasz; kochasz więc wal­cz! Bo o siebie zaw­sze warto. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 czerwca 2017, 20:33
lajajaj

Poczuć smak twoich ust do­tyk twoich dłoni poczuć twój za­pach cho­ciaż raz, cho­ciaż przez chwilę... Tak, piękne mam marzenia.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lajajaj

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 czerwca 2018, 09:18kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie bój się marzyć [...]

19 czerwca 2018, 18:48yestem sko­men­to­wał tek­st Nie bój się marzyć [...]

19 czerwca 2018, 17:08lajajaj do­dał no­wy tek­st Nie bój się marzyć [...]

30 maja 2018, 22:36lajajaj do­dał no­wy tek­st Mówią, że miłość to [...]

21 maja 2018, 21:46.Rodia sko­men­to­wał tek­st W świecie wspom­nień żyjąc [...]

20 maja 2018, 12:55lajajaj do­dał no­wy tek­st W świecie wspom­nień żyjąc [...]

18 lutego 2018, 22:45lajajaj do­dał no­wy tek­st Choć nie ma Cię [...]

1 stycznia 2018, 14:19yestem sko­men­to­wał tek­st Nadzieja choć wątła tli [...]

1 stycznia 2018, 03:11Naja sko­men­to­wał tek­st Nadzieja choć wątła tli [...]

1 stycznia 2018, 00:30lajajaj do­dał no­wy tek­st Nadzieja choć wątła tli [...]