lajajaj

538 tekstów – auto­rem jest la­jajaj.

Mo­je życie to rzad­kie gówno w którym muszę się nau­czyć pływać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2018, 20:44

Apo­geum dep­resji gdy umarłym zazdrości... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 listopada 2018, 19:43

Mam już dość tej ciągłej wal­ki, przyk­le­jania uśmie­chu i sztucznej ra­dości. In­tryg, uda­wania...Naj­chętniej bym usiadła i zo­baczyła czy ktoś po­wal­czy o mnie? 

myśl • 16 października 2018, 20:13

Sko­ro mo­je ser­ce Ci ufa dlacze­go z oczu łzy płyną? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 października 2018, 17:00

Ciężko zaufać gdy zew­sząd ciosy otrzymujesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2018, 20:44

Będąc dziec­kiem wie­rzysz, że świat nie jest ta­ki zły. Że dob­ro zaw­sze na końcu wyg­ry­wa, że miłość praw­dzi­wa wszys­tko przet­rwa... a później do­ras­tasz i je­dyne w co wie­rzysz to śmierć, która wszys­tko zakończy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 sierpnia 2018, 19:14

Nie bój się marzyć i kochać to przy­wilej życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2018, 17:08

Mówią, że miłość to cho­roba psychiczna; więc ja chcę cho­rować na Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2018, 22:36

W świecie wspom­nień żyjąc wegetujesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 maja 2018, 12:55

Choć nie ma Cię obok i może nig­dy nie będzie to wiedz, że ja w ser­cu Cię noszę; Twój za­pach, uśmiech, spojrzenie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lutego 2018, 22:45
lajajaj

Poczuć smak twoich ust do­tyk twoich dłoni poczuć twój za­pach cho­ciaż raz, cho­ciaż przez chwilę... Tak, piękne mam marzenia.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lajajaj

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 grudnia 2018, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Apogeum dep­resji gdy umarłym [...]

3 grudnia 2018, 16:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Apogeum dep­resji gdy umarłym [...]

15 listopada 2018, 19:35CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Moje życie to rzad­kie [...]

12 listopada 2018, 19:48lajajaj sko­men­to­wał tek­st Moje życie to rzad­kie [...]

12 listopada 2018, 08:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Moje życie to rzad­kie [...]

12 listopada 2018, 01:12yestem sko­men­to­wał tek­st Moje życie to rzad­kie [...]

11 listopada 2018, 21:03danioł sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.  

11 listopada 2018, 21:01danioł sko­men­to­wał tek­st Mam już dość tej [...]

11 listopada 2018, 21:01danioł sko­men­to­wał tek­st Apogeum dep­resji gdy umarłym [...]

11 listopada 2018, 21:00danioł sko­men­to­wał tek­st Moje życie to rzad­kie [...]